Honffy Gábor IX. című kiállításának megnyitója

Honffy Gábor képzőművész akvarell festményeinek témája a IX. kerület, egy kellemes séta Ferencvárosban. A kiállítás nyitóbeszédét Görög Béla festőművész mondta, amelyet lentebb teljes egészében olvashatnak. A kiállítás előreláthatólag márciusig tekinthető meg a Keleti István Stúdióban.

Görög Béla (fotót készítette: Szabó Réka)

“Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Honffy Gábor képzőművész kiállításán. Gabival több évtizede ismerjük egymást és nem csak alkotótársként, hanem barátként is tisztelem.

De beszéljünk művészetéről, mely érdekes motívumokat rejt magába. Értem ez alatt, hogy sok irányba mozog. Kezdve a fényképszerű ábrázolástól kiindulva, az absztrahálásig eljutva. Rajzkészsége kiváló, ábrázolásmódja törekszik a komplexebb megoldások felé. Ez tükröződik a különböző technikák váltogatása terén is. Hol rézkarccal lep meg bennünket, hol akvarellel, hol pedig csak egyszerűen képzelete által játszadozik ecsetjével a vásznon.

Ghandit idézve „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.” Éppen ebből a tényből kiindulva, nem sorolható be Honffy Gábor művészete egyértelműen valamely fiókba és nem is maradnak alkotásai a fiók mélyén. Ez a sokirányú megoldáskeresés jellemzi művészetét a legszembetűnőbben.

Az előzőekben próbáltam bemutatni Gábor sokszínűségét. Ezt azért tettem, hogy ne csak egy oldalról ismerjük meg az alkotót. Jelen esetben ezen a kiállításon akvarelleket tár elénk. Ráadásul tematikus témaválasztásról beszélhetünk, mivel a kilencedik került került górcsöve elé.

A szép lágyan ívelő és mégis karakteres épületek, utca részletek és más látványosságok elénk tárják ezen kerület szépségét és egyéniségét. A meleg és hideg színek egymást kiegészítő váltakozása, a mesterien megrajzolt alakzatok visszaadják a jártunkban keltünkben elénk táruló táj atmoszféráját. A múlt és jelen értékeit hordozó statikus, máshol dinamikus ábrázolás, odavisz bennünket a kép belsejébe.

Végezetül elmondhatjuk, hogy Honffy Gábor ezen kiállításán, alkotásai révén, elénk tárja a kilencedik kerület légkörét.

Teréz Anya gondolatait idézném fel Önöknek.
Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.

A kiállítást ezennel megnyitom, fogadják szeretettel. 2023. január 20.

Videót készítette: Koncz Gergely